Uge 1: Introduktion – Åndedræt og demenssygdomme – Misha Sakharoff

Uge 1: Introduktion – Åndedræt og demenssygdomme

Velkommen til vores kursusforløb SLUK FOR ALZHEIMERS!

Idéen med vores forløb er at give dig som er nydiagnosticeret med Alzheimers eller en anden type neurodegenerativ sygdom  konkret mulighed for at overtage ansvaret for at stoppe udviklingen af din sygdom. I stedet for at prøve at påvirke Alzheimers og symptomer med medicin – går vi direkte efter årsager til neurodegeneration.

Kursets navn SLUK FOR ALZHEIMERS relaterer til muligheden for at påvirke neurodegenerativ sygdom via dens stofskifte – altså gå direkte efter sygdommens årsager. Derfor når vi siger SLUK FOR ALZHEIMERS – mener vi at vi langsomt lærer at slukke for Alzheimers’s og andre neurodegenerative sygdommes STOFSKIFTE, som direkte årsag. Vi bruger udelukkende metoder som stammer fra moderne forskning.

Et struktureret forløb

Hver uge på vores forløb handler om et bestemt område hvor du kan have en direkte indflydelse på din sygdom – via struktureret træning og livsstilsomlægning.

Det er meget vigtigt for mig at du ikke bliver overvældet. Derfor foregår al undervisning med små trin.
Forløbets udformning afspejler dette 100%. Du får små input – men hver dag.
Fra i dag og så længe du har brug for min hjælp.

Hver mandag introducerer vi et nyt uge – og et nyt område som forbinder Alzheimers stofskifte og vores muligheder for at påvirke den via struktureret træning og livsstilsomlægning. I dag starter Uge-1 som handler om forbindelsen mellem neurodegeneration og åndedræt. Senere i dag får du en videopakke som starter vores arbejde med optimering af åndedræt.

I dag er det mandag. Video nedenfor er en overordnet introduktion til ugens emne om neurodegenerative sygdomme. I denne video relaterer jeg til dagens videopakke som du får lidt senere i dag.

I dag starter processen hvor du langsomt lærer at overtage ansvaret for dit helbred.
I dag begynder du at lære at påvirke sygdommens stofskifte – via optimering ag åndedræt.

Metoden er universel og gælder alle neurodegenerative sygdomme (NDD) – fra Alzheimers til Parkinson’s, vaskulær demens, Huntington, Lewy-Body demens og andre typer NDD. Forskellene kan ligge i tre aspekter:
1. Sygdomstype (forskellige udfordringer mht genetik og metabolisme)
2. Sygdomsstadie og graden af neurodegeneration (forløbet er mest effektivt for de nydiagnosticerede)
3. Træningens effektivitet og intensitet

Det sidste aspekt kan jeg hjælpe dig med på dette forløb via struktureret daglig indsats. Træningens effektivitet og intensitet afhænger af din forståelse af fysiologiske præmisser, din indlæringsevne, din nysgerrighed og din evne til at stille afklarende spørgsmål.


Lad mig forklare hvordan – se video!

God læring 🙂
Misha Sakharoff

Leave a Comment: