... ikke Moderation og Livskraft men statement..

Vital efter 45

En behandlingsmetode baseret på den nye forskning fra
Dr. Dale Bredesen i USA bygger på livsstilsforandring og har 

TRE vigtige forudsætninger for at lykkes:

 • check
  Vi skal arbejde med årsager i stedet for symptomer.
 • check
  Livsstilsforandringen skal være 100% støttet.
 • check
  Jo tidligere sygdommen opdages, des større chancer.

Som dedikeret sundhedsprofessionel kan du være med til at give nyligt diagnosticerede og deres familier en chance. Se video.


Sundhedsvæsenet er ikke gearet til at støtte og vejlede
Alzheimers diagnosticerede

Problemet er, at sundhedsvæsenet indtil videre ikke har meget at tilbyde de nydiagnosticerede.


Der findes i dag ingen medicin til at helbrede Alzheimers. Medicin anvendes i standardbehandling alene for at forlænge patientens levetid.


Forskning viser imidlertid, at livsstilsændringer kan gøre en væsentlig forskel. Men det kræver både undervisning, vejledning og løbende opfølgning med hver enkelt patient. Dette forudsætter daglig kontakt, udvidet dialog og daglige kontrolmålinger. Hverken lægepraksis eller hospitaler er gearet til dette...


Men her kan du som sundhedsprofessionel gøre en kæmpe forskel.


Lægerne har ikke tid.
Men det har vi!

Hos Sakharoff Integrative Health følger vi nøje den nyeste forskning på området integrativ medicin. Vi har noteret os, at protokollen anvendt ved Dale Bredesens forskningsforsøg i USA ligner vores protokol for reversering af livsstilssygdomme.


Hos Sakharoff Integrative Health har vi konkrete erfaringer med at støtte og vejlede nydiagnosticerede og deres pårørende.


Vi har udviklet en protokol for livsstilsforandring på alle de områder, der understøtter kroppens evne til selvhelbredelse. Vi optimerer flere områder i én proces: Ernæring, Åndedræt, Fysisk bevægelse, Immunitet og Mental robusthed. 


Daglig opfølgning binder alle delene sammen. Alle vores metoder bygger udelukkende på videnskabelig evidens. 


At udføre kontinuerligt støttede patientforløb kræver seks måneders intensivt samarbejde med patienten. Alzheimers type skal identificeres, og en protokol, der er specifik for tilstanden, skal implementeres på daglig basis.


Vi mangler dog én væsentlig ressource for at kunne hjælpe flere familier i Danmark:

TID.


Her kommer du ind i billedet

Vi søger 10-15 sundhedsprofessionelle, som er parate til at investere tid og penge i at lære vores protokol for reversering af livsstilssygdomme, Sakharoff-protokollen.


Vi tilbyder et intensivt seks måneders forløb med et mix af online og onsite undervisning.


Du vil blive undervist i blandt andet:

 • Neurodegenerative sygdomme (NDD), årsager, triggere og symptomer
 • Ny forskning om sammenhæng mellem stofskiftesygdom og neurodegeneration
 • Læring fra Bredesen's forsøg med Alzheimer's og ReCODE protocollen
 • Alzheimer's sygdom, de 5 grundlæggende typer og deres kendetegn
 • Sakharoff protokollen, dens virkemåde for Alzheimers og andre NDD
 • Indsatsområder: Ernæring, Åndedræt samt Fysisk, Immun og Mental robusthed
 • Etablering af proces, inkl. adfærds- og vaneændring
 • Kliniske tests og fortolkning, kontrolmålinger og læsning af klientdata
 • check
  Team-samarbejde med pårørende

Efter grundforløbet på seks måneder vil du være i stand til at hjælpe nydiagnosticerede og deres pårørende med at indføre de livsstilsforandringer, som i det mindste giver mulighed for og håb om en reversering.


Du kan skabe dig en levevej  som selvstændig sundhedsrådgiver eller udvide viften af kompetencer i den selvstændige sundhedsvirksomhed, som du allerede har etableret.


Er du interesseret i at høre mere?

Du har måske allerede gennemgået grundlæggende fysiologi i forbindelse med din uddannelse, og du finder det måske overflødigt at gennemgå stoffet en gang til.


Du kan dog se frem til et spændende brush-up baseret på ny forskning og på Sakharoff-protokollen. Protokollen anskuer de fysiologiske processer i deres samspil, både det indbyrdes samspil og samspillet med med miljømæssige og mentale faktorer.


Kom til det første orienterende møde og få mere at vide om vores forløb.

Kom til informationsmødet

Vi holder et informationsmøde i April 2018.
Tilmeld dig her og få besked om tid og sted:

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til os:

Misha Sakharoff: +45 2073 5306
Steve Pickering: +45 4086 4113
Carsten Legaard: +45 5053 5251


Om Sakharoff protokollen

Vi har de sidste 10 år undervist borgere i at tage ansvar for eget helbred og forebyggelse, altså en mere proaktiv form for helbredsforsikring end den rent præmiebaserede, som vi kender i dag. 


Det handler ikke “bare" om at forebygge, men om i mere forpligtende omfang at lære og praktisere en ny livsstil.


Hos Sakharoff Integrative Health behandler vi ikke syge. I stedet vejleder vi og støtter syge i at lægge deres livsstil om på en måde, som reducerer og fjerner årsagerne til sygdom. På den måde bliver behovet for medicin og invasive indgreb med tiden reduceret eller helt ophævet i samråd med lægen. 


Hidtil har vi arbejdet med 1:1 træningsforløb og haft meget gode resultater med at reversere sygdomme, som den danske Sundhedsstyrelse og konsensus regner for uhelbredelige. Blandt andet diabetes, astma, hjertekarsygdomme og forskellige typer cancer som hjernetumor, leukæmi, æggestokkekræft etc.


Vi har omfattende kildemateriale på alle vores cases, som vi bruger i egne forskningsartikler. Seneste artikel er sat til udgivelse på det medicinske forlag Elsevier i april 2018.


En bog på dansk om Sakharoff protokollen udkommer i foråret 2018. Det er en bog som har fokus på mekanismerne bag livsstilssygdommene, og hvad der skal til for at reversere sygdommene uden medicin og invasive medicinske terapier. Bogens foreløbige titel er “Forstå din livsstilssygdom – Praktisk, evidensbaseret guide til selvhelbredelse”.

Nyt syn på demens


Ifølge Sundhedsstyrelsen, er Alzheimer's uhelbredelig. Det bedste håb for en nydiagnosticeret er at udsætte tabet af kognitive evner med nogle få måneder - gennem medicin.


Når sygdommen er blevet for stor en byrde for de pårørende, igangsættes visitation til specialiseret og omkostningstung pleje på et kommunalt demensafsnit eller demenshjem. 


Vi mener omvendt, at tidlig indsats kan reversere ikke blot kognitiv tilbagegang, men også nogle af de grundlæggende fysiske svækkelser, som går forud for de kognitive symptomer og er med til at fremkalde dem.


I vores arbejde med nyligt diagnosticerede demente bygger vi på studier og trials ledet af dr. Dale Bredesen i USA i årene 2016-2017. Bredesen arbejder ligesom vi med livsstil og træning, og han har haft held med at reversere kognitiv tilbagegang hos ni ud af ti Alzheimer’s nydiagnosticerede.


Besked til dig fra Sakharoff teamet

Besked om at alvorlige sygdomme kan reverseres uden medicin, men med livsstilsomlægning og træning, afføder typisk 2 typer personlige reaktioner.  Hos nogle vækker det afstandstagen, hos andre nysgerrighed. Begge typer mennesker har brug for oplysning om integrative tilgange til heling baseret på moderne medicinsk forskning om stofskifte. Det er præcist den niche som vi udfylder som virksomhed.


Vi tror på “Education instead of Medication”. Det er en langsomt proces, men det er kun den vej vi kan få vores medborgere ti at tage ansvar for deres helbred i deres egne hænder. Det er kun den vej vi kan stoppe epidemi-agtige vokseværk på de største kroniske livsstilssygdomme, som hjertesygdomme, cancer og demenssygdomme. De sygdomme som ifølge økonomiforskere risikerer at vælte vores statsbudgetter allerede i nær fremtid.


Den første del der skal forklares er at Alzheimers handler basalt om afbrydelse af kommunikation. Hjernen fungerer som en kredsløb hvor transistorer (neuroner) forbinder med hinanden med ledninger (axoner og dendritter). Når disse ledninger stopper med at fungere optimalt kan vi mærke kognitiv tilbagegang. Det sker før neuronerne begynder at dø - altså ofte omkring 20 år før egentlig Alzheimer’s diagnose.


Den anden del der skal forklares er at de fleste lægemidler, der udvikles, bliver udviklet til sygdomme, som ikke er helt forstået. De bliver udviklet til at formindske symptomer. Og de ændrer ikke ved årsager til sygdommen, altså de heler ikke selve sygdommen Det gælder diabetes, cancer, og den samme situation kan vi se ved Alzheimers. Vi begynder at føle forstyrrelse i energiproduktionen i vores celler/ mitokondrier allerede 20 år før diagnosen Alzheimer's bliver stadfæstet som en dom.


Medicin tilbyder i bedste fald lindring som har ifølge det seneste forskning kun meget kortvarig udsættende virkning på kognitiv tilbagegang. Alle steder både i medier og i offentlige får vi at vide at der er ingen mulighed for at reversere sygdommen.


Tidligt opdagelse virker heller ikke efter hensigten. Der er ofte 6 måneders venteliste til hjerne-scanningen. De dyrebare 6 måneder kan man bruge på at reversere sygdommen med en intensivt medicinfrit program. Men kun hvis alle involverede parter forstår hvad det handler om og tror på det. Og troen handler om viden. Her træder vores program ind i billedet.


Vores program er baseret på de seneste 10 års forskningsresultater inden for reversering af Alzheimers via livsstilsforandring, træning og daglig proces-støtte. Vi arbejder med de samme aspekter som de mest betydningsfulde og succesfulde medicinske studier om forbindelse mellem stofskifte og demens.


Nøgleord: optimeret celleiltning, Buteyko metode, reducering af oxidativt stress (ROS, AGEs), terapeutisk ketose, synergi mellem søvnfaser 3-4 og intermitterende faste, sikring af celledetox (autofagocytose CMA/ makro/ mikro), Melatonin, D3, insulinresistens, fasteglucose, moderat protein, balanceret MCT (alle 4), formindsket kronisk inflammation (moderat bevægelse træning), forbedret lymfeflow (MPE, PAR, 3D CJM), ugentlige Live video sessions, ugentlige træningsplaner og rigtig mange andre aspekter.


Har vi råd til at vente? Eller skal vi begynde at redde de nydiagnosticerede allerede i dag?

Misha Sakharoff & Team


Er du interesseret i at høre mere? Kom til informationsmødet

Vi holder et informationsmøde i April 2018.
Tilmeld dig her og få besked om tid og sted:

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til os:

Misha Sakharoff: +45 2073 5306
Steve Pickering: +45 4086 4113
Carsten Legaard: +45 5053 5251

Om Sakharoff.com

Besked om at alvorlige sygdomme kan reverseres uden medicin, men med livsstilsomlægning og træning, afføder typisk 2 typer personlige reaktioner.  Hos nogle vækker det afstandstagen, hos andre nysgerrighed. Begge typer mennesker har brug for oplysning om integrative tilgange til heling baseret på moderne medicinsk forskning om stofskifte. Det er præcist den niche som vi udfylder som virksomhed. Vi tror på “Education instead of Medication”.


Det er en langsomt proces, men det er kun den vej vi kan få vores medborgere ti at tage ansvar for deres helbred i deres egne hænder. Det er kun den vej vi kan stoppe epidemi-agtige vokseværk på de største kroniske livsstilssygdomme, som hjertesygdomme, cancer og demenssygdomme. De sygdomme som ifølge økonomiforskere risikerer at vælte vores statsbudgetter allerede i nær fremtid.


Har vi råd til at vente?

Copyright 2018, Sakharoff.com   -   Disclaimer